سومین دوره مسابقات ACM -MCPC با حضور تیم هایی از دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، علم و فناوری مازندران، گلستان، گنبد کاووس و دانشکده فنی و مهندسی مینودشت برگزار می گردد.