تیم دانشکده فنى و مهندسى مینودشت براى اولین بار در مسابقات ACM غرب آسیا سایت تهران شرکت کرد. این مسابقات در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم آذر ذر دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.